Tim Hughes & Worship Central

Tim Hughes je britský worship líder, spevák, skladateľ a taktiež anglikánsky kňaz. Okrem toho je spoluzakladateľom školiaceho strediska  Worship Central, ktoré cieľom je hlásať evanjleium svetu, aby Božie slovo zasiahlo každého človeka. AJ vďaka tejto službe sa chválové piesne z jeho tvorby stali svetoznáme.  Medzi jeho najznámejšie skladby patrí pieseň Here I am to worship. Taktiež členom charitatívnej organizácie CompassionArt, ktorú založil Martin Smith.