Louie Giglio

Loiue Giglio je spoluzakladateľom zboru Passion City Church a Passion konferencie, národného stretnutia vysokoškolských študentov. Toto podujatie zjednocuje mladú generáciu v Amerike. Naposledy sa na nej zúčastnilo viac ako 65000 študentov! Účastníci konferencie vtedy vyzbierali 1,2 miliona dolarov na to, aby sa Biblia mohla preložiť do ďalších jazykov a bola tak dostupná pre každého človeka na svete.

Na This is the day bude mať slovo, ktoré nepochybne inšpiruje a zapáli v nás novú iskru pre Božie veci.

Má vášeň pre Krista a pre to, aby mladá generácia poznala, kým je v Kristovi a vykročila odvážne vpred!

Loiue Giglio napísal viacero kníh, najznámejšia je Goliáš musí padnúť .
V nej píše tom, ako vo svojom živote prekonávať svojich obrov. Ty nie si Dávid, ktorý porazil Goliáša, je ním JEŽIŠ! Knihu nájdete aj na Godzone shope.