Csiszér László

László Csiszér je po desaťročia rozhodujúcou osobnosťou v kresťanskom živote Maďarska. Vo svojich piesňach sa snaží zjavovať Božie srdce a fakt, že chvála je radostným nasledovaním Ježiš Krista. Božie povolanie v jeho živote je šíriť evanjelium dobrej zvesti o Ježišovi Kristovi najmä vo svojej vlasti, v Maďarsku.