Crux

Crux je maďarská chválová skupina pochádzajúca Slovenska. „Píšeme naše vlastné piesne, cez ktoré chceme ľuďom priniesť živého a milosrdného Boha. Veríme, že každý jeden z nás sa môže stať nástrojom v Božích rukách,” hovoria sami o sebe. Je to zostava mladých, inšpiratívnych a kvalitných hudobníkov, ktorých hlavnou víziou je vyvyšovať meno Ježiš.